Amazone

Rozmetadlá priemyselných hnojív s pracovným záberom od 10 do 48 m.
Stroje na prípravu pôdy pre klasické aj pôdoochranné technológie.

Pneumatické a mechanické sejačky a sejacie kombinácie. Nesené, ťahané a samo jazdné postrekovače s pracovným záberom 12 – 36 m. Komunálna technika na zakladanie a údržbu trávnikov a na zimnú údržbu komunikácií.

AMAZONE Úspech je otázkou kompletného prístupu. Toto posolstvo je dnes dôležitejšie ako hocikedy predtým.

Do výrobného programu firmy AMAZONE patria:

 • Rozmetadlá priemyselných hnojív.
 • Stroje na prípravu pôdy.
 • Sejačky a sejacie kombinácie.
 • Poľné postrekovače.

Rozmetadlá priemyselných hnojív: Nesené rozmetadlá priemyselných hnojív ZA-X s objemom zásobníka 500-1750 l, šírka záberu 10-18 m.

Dvoj kotúčové rozmetadlo pre menšie a stredne veľké poľnohospodárske podniky pracujúce na zoraných a trávnatých plochách.
ZA-X PERFECT je možné ľahko nastavovať a umožňuje presné rozmetanie všetkých bežne dostupných druhov hnojív. Je vybavené rozmetacími kotúčmi Omnia-Set ktoré pri nastavení vytvárajú bezpečný a obzvlášť presný rozmetaný obraz.
Srdcom ZA-X je bez údržbová prevodovka s olejovou náplňou,ktorá je už niekoľko krát dobre osvedčenou technikou. Zásobník má šikmé steny ktoré umožňujú rovnomerný prietok hnojiva aj v svahovom teréne.
Rozmetadlo ZA-M.
Profesionálne rozmetadlo pre väčšie podniky a podnikanie vo službách.
Pracovný záber tohoto rozmetadla je až do 36-m.
Objem zásobníka pri ZA-M je od-2200 do 3000 l.
Rozmetadlá ZA-M sú vybavené systémom SBS-Soft Ballistic System.

 • Tento systém sa vyznačuje šetrným manipulovaním s minerálnymi hnojivami,aby bolo možné precízne rozmetať a presne rozhadzovať na pestovanú kultúru cez celý záber. Systém SBS je integrovaný v nesenných rozmetadlách rady ZA-M.

Systém SBS je skratka pre kludné vedenie hnojiva
ľahká uloha hnojiva
pozvolný pohyb hnojiva
makký rozhoz
Dalšou výhodou rozmetadla-celý rozhadzovací systém je z ušlachtilej ocele(nerezu)

 • FIRMA AMAZONE predstavuje nové rozmetadlo s vážením ZA-M profis hydro.Tento systém funguje online.

Je tu viac výhod,množstvo rozmetacej dávky je možné prestavovať za chodu.
Rozmetadlá ZA-M sú vybavené počítačom AMATRON,AMADOS.
Dalším rozmetadlom je ZA-M profiS HYDRO.
Je to rozmetadlo s hydraulickým pohonom rozmetacích kotučov.Vyznačuje sa nezávislími otáčkami rozhadzovacých kotučov od otáčiek motoru a pojazdovej rýchlosti.
Dalšie rozmetadlo zo série ZA-M je ULTRA.
Je to vysoko výkonné rozmetadlo s pracovným záberom do 48 m a kapacitou zásobníka 3600 l.

Najväčšou silou medzi rozmetadlami je určite ťahané rozmetadlo s označením ZG-B.
Je to rozmetadlo určené na veľké poľnohospodárske plochy,ktoré je vybavené robustným podvozkom dimenzovanom pre 60 km/h. Objem zásobníku u tohoto rozmetadla je 5500 až 8200 litrov. Pracovný záber rozmetadla je 10 až 36 m.

Stroje na prípravu pôdy a sejbu.

 • Pôdoochranná technológia 3C predstavuje súhrn dlhoročných skúseností a poznatkov firmy Amazone so zameraním na racionalizáciu zhmotnený v strojoch na základnú a predsejbovú prípravu pôdy, kombinovaných sejacích strojoch a sejačkách na riadkový výsev husto siatych plodín.
 • Pôdoochranná technológia 3C to je súhrn operácií a strojov spojených s prípravou pôdy a sejbou so zámerným vynechaním a náhradou orby ako časovo a energeticky najnáročnejšej operácie pri súčasnom zachovaní úrodového potenciálu pôdy a znížení nákladov spojených so založením porastov o cca 50 %.
 • 3C predstavuje technologické linky s využitím strojov: diskové podmietače CATROS, ornicové kypriče CENIUS a CENTAUR, kombinované stroje na prípravu pôdy a sejbu CIRRUS a diskové veľkokapacitné sejacie stroje CITAN.
 • Paleta strojov 3C od Amazone svojou rozmanitosťou a šírkou prac. záberov pokrýva potreby veľkých poľnohospodárskych firiem ako aj fariem s menšími výmerami pôdy.

 

AMAZONE Catros 4001-2 Tanierový podmietač.

 • Nesený hydraulicky sklopný tanierový podmietač.
 • Určený predovšetkým na podmietku, prípadne predsejbovú prípravu a urovnanie pôdy do max. hĺbky 12 cm
 • Pracovná/transportná šírka: 4,00 / 2,95 m
 • Pracovná hĺbka: 3 – 12 cm
 • Pracovná rýchlosť: 12 – 18 km/h
 • Hodinový výkon: 4 – 6 ha/h
 • Hmotnosť stroja: 2550 kg
 • Potrebný výkon traktora: 160 – 200 PS

 

AMAZONE Catros 6001-2 Tanierový podmietač.

 • Nesený hydraulicky sklopný tanierový podmietač
 • Určený predovšetkým na podmietku, prípadne predsejbovú prípravu a urovnanie pôdy do max. hĺbky 12 cm
 • Pracovná/transportná šírka: 6,00 / 2,95 m
 • Pracovná hĺbka: 3 – 12 cm
 • Pracovná rýchlosť: 12 – 18 km/h
 • Hodinový výkon: 6 – 9 ha/h
 • Hmotnosť stroja: 3.300 kg
 • Potrebný výkon traktora: 220 – 260 PS

 

AMAZONE Catros 7501-T Tanierový podmietač.

 • Polonesený hydraulicky sklopný tanierový podmietač
 • Určený predovšetkým na podmietku, prípadne predsejbovú prípravu a urovnanie pôdy do max. hĺbky 12 cm
 • Pracovná/transportná šírka: 7,50 / 3,00 m
 • Pracovná hĺbka: 3 – 12 cm
 • Pracovná rýchlosť: 12 – 18 km/h
 • Hodinový výkon: 8 – 11 ha/h
 • Hmotnosť stroja: 5400 kg
 • Potrebný výkon traktora: 240 – 300 PS

 

AMAZONE Cenius 3001 Special Ornicový kyprič. 

 • Multifunkčný nesený stroj kombinovaný stroj (radlice/taniere) na základnú a predsejbovú prípravu pôdy určený do pôdoochranných technológií predsejbovej prípravy pôdy.
 • Univerzálnosť využitia (plytké/stredné/hlboké spracovanie pôdy) je dosiahnutá systémom výmeny radličiek.
 • Pracovná/transportná šírka: 3,00 / 3,00 m
 • Pracovná hĺbka: maximálne do 25 cm
 • Pracovná rýchlosť: 10 – 15 km/h
 • Hmotnosť stroja: 2300 kg
 • Požadovaný výkon traktora: 140 – 180 PS

 

AMAZONE Centaur 3001 Special Ornicový kyprič.

 • Multifunkčný polonesený kyprič (radlice/taniere) na základnú a predsejbovú prípravu pôdy určený predovšetkým do pôdoochranných technológií predsejbovej prípravy pôdy.
 • Univerzálnosť využitia (plytké/stredné/hlboké spracovanie pôdy) je dosiahnutá systémom výmeny radličiek.
 • Pracovná/transportná šírka: 3,00 m
 • Pracovná hĺbka: do 25 cm
 • Pracovná rýchlosť: 8 – 15 km/h
 • Hmotnosť stroja: 3020 kg
 • Potrebný výkon traktora: 140 – 180 PS

 

AMAZONE Centaur 5001 Super Ornicový kyprič.

 • Multifunkčný polonesený kyprič (radlice/taniere) na základnú a predsejbovú prípravu pôdy do max. hĺbky 25 cm určený predovšetkým do pôdoochranných technológií.
 • Univerzálnosť využitia (plytké/stredné/hlboké spracovanie pôdy) je dosiahnutá možnosťou výmeny 3 typov radličiek.
 • Pracovná/transportná šírka: 5,00 / 3,00 m
 • Pracovná rýchlosť: 8 – 15 km/h
 • Hmotnosť stroja: 7800 kg
 • Potrebný výkon traktora: 250 – 300 PS

AMAZONE Cirrus 6001 Special Univerzálny pneumatický stroj na hustosiaty výsev s tanierovou sekciou na prípravu pôdy.

 • Pneumatická pasívna kombinácia na prípravu pôdy a hustosiaty výsev určená predovšetkým do pôdoochranných (minimalizačných) technológií.
 • Pracovná/transportná šírka: 6,00 / 3,00 m
 • Medziriadková vzdialenosť: 12,5 cm
 • Pracovná rýchlosť: 8 – 15 km/h
 • Pracovný výkon: 4 – 5 ha/h
 • Dvojradová hĺbkovo nastaviteľná dvojradová disková sekcia na spracovanie pôdy
 • Diskové výsevné pätky RoTeC+ s maximálnym prítlakom 50 kg
 • Počítač AMATRON+
 • Hmotnosť stroja: 7610 kg
 • Požadovaný výkon traktora: 220 – 250 PSAMAZONE Cirrus 6001 Super Univerzálny pneumatický stroj na hustosiaty výsev s tanierovou sekciou na prípravu pôdy.
 • Pneumatická pasívna kombinácia na prípravu pôdy a hustosiaty výsev určená predovšetkým do pôdoochranných (minimalizačných) technológií. Koncepcia stroja ho predurčuje na dlhodobé nasadenie v ťažkých a kamenistých pôdach.
 • Pracovná/transportná šírka: 6,00 / 3,00 m
 • Medziriadková vzdialenosť: 12,5 cm
 • Pracovná rýchlosť: 8 – 15 km/h
 • Pracovný výkon: 4 – 5 ha/h
 • Diskové výsevné pätky PacTeC s maximálnym prítlakom 100 kg
 • Hmotnosť stroja: 8110 kg
 • Požadovaný výkon traktora: 240 – 270 PSAMAZONE Citan 12000 Veľkokapacitný pneumatický stroj na hustosiaty výsev.
 • Veľkokapacitný pneumatický stroj na hustosiaty výsev určený do klasických aj do pôdoochranných (minimalizačných) technológií. Stroj je vďaka výbornej priechodnosti bezproblémovo využiteľný na výsev do mulča. Výhodou je veľmi rýchle zloženie/rozloženie stroja a vysoký pracov. výkon.
 • Pracovná/transportná šírka: 12,00 / 3,00 m
 • Medziriadková vzdialenosť: 12,5 cm
 • Pracovná rýchlosť: 12 – 18 km/h
 • Pracovný výkon: 10 – 12 ha/h
 • Zásobník: 5000 l
 • Diskové výsevné pätky RoTeC+ s maximálnym prítlakom 50 kg v dvojradovom usporiadaní.
 • Hmotnosť stroja: 7610 kg
 • Požadovaný výkon traktora: 220 – 280 PS

  Poľné postrekovače.

   

 • Nesené postrekovače UF 901 a UF 1201 s objemom nádrže 1.050 l resp. 1.350 l s ramenami Q-plus 12 – 15 m a Super-S 15 – 24 m
 • Nesené postrekovače UF1501 a UF 1801 s objemom nádrže 1.720 l resp. 1.980 l s ramenami Q-plus 15 m a Super-S 15 – 28 m
 • Návesné postrekovače UG Nova 2200 a UG Nova 3000 s objemom nádrže 2400 l resp. 3200 l s ramenami Q-plus 15 m a Super-S 15 – 28 m
 • Návesné postrekovače UX 3200 Special a UX 4200 Special s objemom nádrže 3420 l resp. 4420 l s ramenami Super-S 18 – 28 m a Super-L 24 – 28 m
 • Návesné postrekovače UX 3200, UX 4200 a UX 5200 s objemom nádrže 3420 l, 4420 l a 5420 l s ramenami Super-S 18 – 28 m a Super-L 24 – 40 m
 • Samojazdný postrekovač SX 4000 s 3.950 l nádržou s ramenami Super-L 24–36 m
  AMAZONE UF 1801 Nesený poľný postrekovač.
 • Objem hlavnej nádrže: 1980 l
 • Objem preplachovacej nádrže: 180 l
 • Výkon čerpadla: 210 – 250 l/min
 • Ramená: Super-S 15 m – 28 m
 • Postrekovacia výška: 0,50 – 2,20 m
 • Naplavovacie zariadenie v štandardnej výbave
 • Elektrické diaľkové ovládanie AMASET+ alebo
 • Počítače AMASPRAY+ alebo AMATRON+
 • Rozmery: d/š/v: 1,85 m / 2,40 m / 2,90 m
 • Hmotnosť stroja: 880 – 1284 kg
  AMAZONE UG 3000 Nova Závesný poľný postrekovač.
 • Objem hlavnej nádrže: 3200 l
 • Výkon čerpadla: 250 l/min
 • Postrekovacie ramená: Q-plus 15 m alebo Super-S 15 m – 28 m
 • Postrekovacia výška: 0,50 – 2,20 m
 • Elektrické diaľkové ovládanie AMASET+ alebo
 • Počítače AMASPRAY+ alebo AMATRON+
 • Hmotnosť stroja: 2245 – 2605 kg
  AMAZONE UX 3200 Závesný poľný postrekovač.
 • Objem hlavnej nádrže: 3420 l
 • Výkon čerpadla: 430 l/min
 • Ramená: Super-S 18 – 28 m a Super-L 24 – 36 m
 • Postrekovacia výška: 0,5 – 2,5 m
 • Počítače AMASPRAY+ alebo AMATRON+
 • Hmotnosť stroja: 2737 – 3263 kg
  AMAZONE UX 5200 Závesný poľný postrekovač.
 • Objem hlavnej nádrže: 5420 l
 • Výkon čerpadla: 430 l/min
 • Ramená: Super-S 18–28 m al. Super-L 24–40 m
 • Postrekovacia výška: 0,5 – 2,5 m
 • Počítače AMASPRAY+ a AMATRON+
 • Hmotnosť stroja: 2737 – 3375 kg
 • Nesené dvojkotúčové rozmetadlá ZA-X Perfect 602, 902 a 1402 s objemom zásobníka 600, 900 resp. 1400 l (bez nadstavcov) s rozmetacími kotúčmi Omnia-Set 10-18 s pracovným záberom 10 – 18 m s mechanickou reguláciou dávkovania a samostatným hydraulickým ovládaním ľavej a pravej otváracej/zatváracej klapky. Na rovnakej báze je postavené aj špeciálne úzke (1,03 m) rometadlo ZA-XW Perfect 502 s 500 l zásobníkom, ktoré umožňuje pásovú aplikáciu v dvoch 2 – 5 m riadkoch.
 • Nesené dvojkotúčové rozmetadlá ZA-M 900, 1200, 1500 s objemom zásobníka 900, 1200 a 1500 l (bez nadstavcov) s rozmetacími kotúčmi Omnia-Set OM 10-16, OM 18-24 a OM 24-36 pre pracovné zábery 10 – 36 m. Príplatkovo môžu byť vybavené automatickou reguláciou dávkovania počítačmi AMADOS+ (Control) al. AMATRON+ (Tronic), hydropohonom rozmetacích kotúčov (Hydro), on-line vážiacim zariadením (profiS), prepravným podvozkom, zariadením na okrajové rozmetanie, atď.
 • Nesené dvojkotúčové rozmetadlá ZA-M 3000 Ultra s objemom zásobníka 3000 l resp. 3600 l (s nadstavcom)s rozmetacími kotúčmi OM 15-24 a OM 24-48 pre pracovné zábery 15 – 48 m. Príplatková výbava obsahuje automatickú reguláciu dávkovania počítačom AMATRON+ (Tronic), on-line vážiace zariadenie (profiS), hydropohon kotúčov (Hydro), atď.
 • Návesné veľkokapacitné rozmetadlá ZG-B 5500 a 8200 s objemom zásobníka 5500 resp. 8200 l, každé v 4 verziách výbavy: Special, Super, Drive a Precis s možnosťou rozmetania minerálnych hnojív (kotúče OM 18-24, OM 24-36), vápna (do 15 m) a kostnej múčky (do 12 m).AMAZONE ZA-X Perfect 602 Nesené rozmetadlo granulovaných hojív.
 • Kapacita zásobníka: 600 l (850 l s nadstavcom)
 • Úžitková hmotnosť: 1800 kg
 • Dvojkotúčové rozmetacie ústrojenstvo Omnia-Set
 • Rozmetacie kotúče OM 10-18
 • Pracovný záber: 10 – 18 m
 • Hmotnosť stroja: 198 kg
 • Rozmery stroja: d/š/v: 1,23/ 1,50/ 0,91 m
 • Plniaca šírka: 1,40 mAMAZONE ZA-M 1500 Nesené rozmetadlo granulovaných hojív.
 • Kapacita zásobníka: 1450 l (max. 3000 l s nadst.)
 • Úžitková hmotnosť: 2500 – 3100 kg
 • Dvojkotúčové rozmetacie ústrojenstvo OM
 • Rozmetacie kotúče: OM 18-24 (na fotografií) alternatívne: OM 10-16, OM 24-36
 • Pracovný záber: 10 – 36 m
 • Hmotnosť stroja: od 311 kg
 • Možnosť automatickej regulácie dávkovania v závislosti na pojazdovej rýchlosti počítačmi AMADOS+ alebo AMATRON+ (za príplatok)
 • Rozmery stroja: d/š/v: 1,35/ 2,30/ 1,12 m
 • Plniaca šírka: 2,15 mAMAZONE ZG-B 5500 Drive Veľkokapacitné závesné rozmetadlo minerálnych hojív.
 • Kapacita zásobníka: 5500 l
 • Celková povolená hmotnosť: 8000 – 10000 kg
 • Univerzálne dvojkotúčové rozmetacie ústrojenstvo
 • Rozmetacie kotúče OM 24-36 (na fotografií) alternatívne OM 18-24, kotúče na vápno do 15 m, kotúče na kostnú múčku do 12 m
 • Pohon kotúčov kardanom: 540 rpm (720 rpm)
 • Elektrohydraulický pohon pásového dopravníka
 • Automatická regulácia dávkovania počítačom AMATRON+ (v štandardnej výbave)
 • Pneumatiky 460/85 R 38 (aj iné alternatívy)
 • Hmotnosť stroja: 2654 – 2827 kg
 • Rozchod kolies: 1800, 1850, 2000, 2250 mm (podľa zvolenej alternatívy rozmeru kolies)

 

Kontakty

Komárňanská cesta 21
94064 Nové Zámky
Tel. :       035/ 6426 997 , 6446 261
Fax.:       035/ 6446 260
e-mail:   rappa@rappasro.sk

Administrácia | TMRSDESIGN 2016 | Copyright RAPPA s.r.o.